Distriktsstämma 2016

Distriktsstämma 2016

Distriktsstämman 2016 hölls den 23 april i Vikingavallens bygdegård. 

Med på stämman denna gång var Magnus Byström, Scenkonst Sörmland som informerade om kommande föreställningar i höst och nästa vår.

Monika Eriksson kom från Landlotten och informerade om det nya Landsbygdsprogrammet.

Ur avgående ordförande Kent Gustafssons tal:

Tack för alla kontakter i länet, i riket och alla trevliga bygdegårdsvänner.

Bygdegårdsföreningen är den förening som är roligast att vara med i

och svårast att lämna.

Ny ordförande blev Ulla Johansson från Vadsbro-Blacksta.

Välkommen Ulla !

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång.

Två ombud från varje medlemsförening har rösträtt på stämman.

Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet.

Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Alla som är styrelseledamöter i en av Sörmlands bygdegårdar är välkomna att delta i styrelsens öppna möten som är på ny plats varje gång i en av våra bygdegårdar.

Nästa styrelsemöte är i Flen 20163-05-12

Välkomna!

 

God information på stämman

God information på stämman