Distriktsstämma 2017

2017 års stämma gick av stapeln i Björkvik Bygdegård. Ordförande Ulla Johanson hälsade välkomna och höll ett kort tal om vikten av att vara någon och våga ta plats i kampen för en mer levande landsbygd. Ombuden fick information och möjlighet att diskutera samverkan med Scenkonst Sörmland. Bygdegårdsförbundets ordförande Maria Arnstett sände en hälsning från förbundet och ledde en diskussion om det utvecklingsarbete som präglar hela förbundet. I samband med att stämman antog verksamhetsplanen för 2017 passade ombuden på att sända med ett antal goda råd till 2017 års styrelse. Så blev det lunch och skönsång.

Verksamhetsplan för 2017-2018 samt verksamhetsberättele för 2016-2017 kan du läsa här:
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2016-2018