Marknadsföring och kommunikation

Bygdegårdarnas idé är att människor ska mötas. Ändå är något av de svåraste som finns att hitta publik, aktiva och berätta om varför bygdegårdsrörelsen är så viktig.

Den digitala utvecklingen har skapat många nya sätt att kommunicera. Det har blivit lättare att nå många fort. Det betyder inte att affischer och vikten av att människor sprider budskap och olika aktiviteter från mun till mun har spelat ut sin roll. Samtidigt som det har blivit lättare att kommunicera har det också blivit svårare för det är fler som konkurrerar om utbudet.

Här är några exempel på hur kommunikationen kan utvecklas:

Norrotens bygdegård sprider information via mail.

Vadsbro Blacksta föreningsgård jobbar med en egen facebooksida.

https://www.facebook.com/vadsbroblacksta.foreningsgard/

Hur gör din bygdegård? Berätta gärna. Telefon och mailuppgifter hittar du under rubriken kontakter.