Nyhetsbrev

Några gånger per år skriver distriktets ordförande Ulla Johanson nyhetsbrev som sänds till styrelsen för de olika bygdegårdarna. Syftet är att sprida information och snabbt berätta vad som händer samt vilka prioriteringar distriktsstyrelsen gör.

Läs nyhetsbreven här:

Nyhetsbrev 1 2016

Nyhetsbrev 2 2016

Nyhetsbrev maj 2017