Vad är det för nytta med ett Bygdegårdsdistrikt?

I Södermanland finns 27 bygdegårdar som samlas i Södermanlands bygdegårdsdistrikt. Alla bygdegårdsdistrikt i hela landet har tillsammans 1425 bygdegårdar och är sammanlänkade i Bygdegårdarnas Riksförbund. Uppgiften för den enskilde bygdegården, distrikten och förbundet är olika men målet är samma: Tillsammans jobbar vi för en levande landsbygd.

Genom att vara med i en nationell organisation finns det alltid stöd, hjälp och någon att fråga om stora och små frågor. Både distriktet och förbundet arrangerar kurser, utbudsdagar och andra aktiviteter som utvecklar och stärker bygdegårdarna.

I Sörmland finns 27 bygdegårdar med varierande storlek och verksamhet från teaterföreställning med middag till mötesplats alldeles nära dig.

Distriktets uppgift är

utdrag ur distriktets stadgar

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna