Historik

Södermanlands distrikt bildades 1955. Då ingick  även bygdegårdar från södra delen av Stockholms län. Stockholm bildades eget distrikt 1984.