Så här jobbar distriktsstyrelsen

Styrelsemötena sker ofta på en bygdegård. Då får styrelsen möjlighet att konkret ta del av bygdegårdarnas historia, utveckling och framtidsplaner. Samtidigt får styrelsen möjlighet att presentera sig och sina planer. I detta möte föds nya tankar och idéer. Med ett finare ord kan det kallas för verksamhetsutveckling men egentligen handlar det om att vi som är aktiva i bygdegårdsrörelsen möts.

Vill du/ni att styrelsen ska komma på besök eller finns det frågor och funderingar? Kontakta mig på tfn 070-671 68 30.

Hoppas att vi hörs och syns snart.

Ulla Johanson

Ordförande