Informationsträff Sydost Leader 2 mars

Hur kan vi arbeta med SydostLeader?

Vi samlas för att få information om SydostLeader och hur kan vi arbeta med det i Bygdegårdsrörelsen den 2 mars kl 18.30 i Långasjö bygdegård.

Inbjudan SydostLeader

Kommentera