Om distriktet

Södra Kalmars bygdegårdsdistrikt

S:a Kalmars distrikt omfattar Kalmar län utom de fyra nordligaste kommunerna som tillhör Norra Kalmars distrikt. S:a Kalmar har 34 anslutna bygdegårdsföreningar varav 12 ligger på Öland.

Distriktet arbetar med samordning och utbildning för föreningarna samt med att nå ut med olika kulturaktiviteter som teater, musik, dans, konst och utställningar av olika slag.

Distriktets uppgift

(utdrag ur stadgarna)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

Distriktets ledning

Distriktets led av en ideellt arbetande styrelsen. Du hittar styrelsen under ”Kontakta oss”.