Historik

Södra Kalmar – Blekinga distrikt bildades 1960. Då fanns  15 föreningar anslutna till distriktet.

1985  delades Södra Kalmars och Blekinge distrikt och bildade var sitt distrikt. Då var 24 föreningar anslutna i Södra Kalmar och 12 i Blekinge.

Här återkommer vi med mer historik.