Projekt

Livets aviga och räta

Tid för reflektion, gemenskap och stickning. Så kan vi sammanfatta det projekt som bedrivits i Kalmardistriktet. Projektet  Livets aviga och räta har under 2011-2012  samlat ett stort antal kvinnor i fem bygdegårdar över hantverket stickning.

Många kvinnor har träffats och pratat. Utan tvång och med öppna sinnen har nya och nygamla vänner fått något att samlas kring.

Projektledaren Ingegerd Petersson tycker att det har varit spännande att få vara med om alla diskussioner och infall som kommit i dagen under de många kvällarna. Hon berättar:

-Det är härligt att dela glädjen i skapandet med andra. Det är egentligen en sorts meditation i stickningen. Det handlar om livet: vem har lärt dig sticka, hur ser du på stickningen, var visar du det du gjort, hur hanterar du det som blir fel?

För att kunna ge kvinnor denna möjlighet måste det finnas en lokal som är neutral och som alla känner sig välkomna i. Man bara kommer dit utan prestationskrav. Några bestämmer sig för att bilda en grupp som är öppen för alla. De tar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan för att kunna starta aktiviteten som cirkel.

-Fortsättning följer, hoppas jag, i många delar av Sverige, avslutar Ingegerd med emfas.

Livets aviga och räta har finansierats av Leader Småland sydost, Studieförbundet Vuxenskolan Nybro, bygdegårdsföreningar, bygdegårdsdistriktet och Bygdegårdarnas Riksförbund.