Stämma i Över Enhörna

Distriksstämman hölls den 8 april i Över Enhörna bygdegård. 50 deltagare från 21 föreningar och 4 medlemsorganisationer.

En silvernål delades ut till Monica Engström, Oaxen och ett EWK diplom till Elisabeth Karlsson, Oaxen. Årets bygdegårdsförening i länet blev Singö bygdegårdsförening.

 

Irene Eriksson och Anneli Ek från Singö mottog utmärkelsen.

Bo Carlqvist omvaldes till distriktsordförande. Här tillsammans med LRFs ombud Per Pettersson tillika ordförande i LRF Mälardalen.

Matilda Ghafouri från Volontärbyrån gav inspel om hur vi kan engagera fler i våra föreningar.

Kommentera