Kalendarium

Här kan du se vad som planeras i distriktet.

Tidsplan

FEBRUARI

3                                   Riksteaterns och BR s utbudsdag i Västerås

MARS

17                                   Kulturnätverksträff
mars/april                   Rundringning till föreningar som ej
årsrapporterat

APRIL

8                                     Distriktsstämma i Över Enhörna bygdegård
Abonnerad buss från Norrtälje.

MAJ

Träff med ombuden inför förbundsstämman

JUNI

2 – 3                        Värd för förbundsstämman. Fyra ombud
representerar distriktet på förbundsstämman i                                                    Marholmen, Norrtälje

AUGUSTI

Bussresa i norra länsdelen

OKTOBER

Tvådagarskurs i arrangörskap

20 – 28                Kulturveckan. Vi rekommenderar alla föreningar att                                         arrangera en kulturaktivitet under förbundets                                                     kulturvecka.

NOVEMBER

Höstträffar

NOVEMBER/DECEMBER

Vi marknadsför bygdegårdarnas julmarknader. Minst 12                                 föreningar arrangerar!