Om distriktet

Välkommen till kontrasternas län.

Vi har 59 bygdegårdar – allmänna samlingslokaler anslutna i vårt län.

De flesta bygdegårdarna ligger i kranskommunerna till Stockholm och det tillkommer hela tiden nya hus i våra tätorter, något som vi varmt välkomnar. Norrtälje är den kommun som har flest bygdegårdar, 13 stycken. 17 av länets bygdegårdar ligger i skärgården.

Det borde finnas en allmän samlingslokal, en bygdegård, i varje bostadsområde!

 

Distriktets uppgift

(ur distriktets stadgar)

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen samt program- och kulturverksamhet
  • att verka för tillkomsten av samarbetsgrupper i kommunerna

203-Stadgar-Distrikt-2011

Distriktets ledning

Distriktet leds av en ideellt arbetande styrelse. Ni hittar under ”Kontakta oss”.