Historik

Stockholms bygdegårdsdistrikt

Stockholm distrikt bildades 1984. Innan 1984 var länets bygdegårdar anslutna till Upplands  resp. Sörmlands distrikt.

Vid bildandet 1984 var 39 bygdegårdsföreningar  anslutna till distriktet.