Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls varje år i april måndag. Varje förening ska utse två ombud till stämman. Då väljer vi styrelse för distriktet och lägger fast verksamheten för kommande år.

Distriktsstämman 2017

Distriktsstämman 2017 hålls  söndag den 9 april i Odensala bygdegård kl. 10.00 – ca 15.30

Distriktsstämma 2016

Distriktsstämman hölls den 24 april i Värmdö bygdegård, Hemesta, Värmdö.

Thomas avtackas

Thomas Nilsson avtackades efter många år som sekreterare i distriktet av distriktets nuvarande ordförande Bo Carlqvist.

Anna och Melina

Anna Nordström satt mötesordförande 2016.

Distriktsstämma 2015

Några bilder från distriktsstämman 2015 i Brogården, Norrtälje

Stämma Sthlms län 2015 Bosse o Sten

Sten Planebo lämnar ordförandeskapet och lämnar över till Bo Carlqvist.

Stämma 2015 i Brogården

Stämma 2015 2

Här överlämnar avgående distriktsordföranden Sten Planebo en gåva till Brogården som tack för mat ock aktivt värdskap under dagen.

Funktionärer i Brogården

Här information om aktuell distriktsstämma, handlingar och arkiv för äldre stämmor

Till distriktsstämma
Kallelsehandlingarna  sänds ut med post till valda ombud, rapporterade till distriktet, eller föreningsordförande.

Gamla kallelser och handlingar hittar ni under fliken arkiv.