Nätverksträffar, utbildningar

Distriktet arrangerar då och då olika nätverksträffar och utbildningar. Vi lyssnar på vad ni medlemmar önskar och arrangerar träffar utifrån det. Vi gör en plan för varje år.

Plan för 2017:

Under våren kommer en kulturnätverksträff att hållas. Tid och plats ännu ej klart.

Till hösten planeras informationsträffar samt en hemsideskurs.

Vi planerar även att erbjuda studiecirklar, både traditionella cirklar och e-cirklar.

Under hösten 2016 arrangerades följande utbildningar/träffar:

19 november  Hemsidesutbildning inbjudan-hemsideskurs

10 november Kulturnätverksträff inbjudan-kulturnatverkstraff-161110595

26 oktober   Bygg- och miljöträff bygg-miljotraff988083

Under våren hölls en kulturnätverksträff.