Kultur

Kulturnätverksträffar

2018

Vi planerar för en kulturträff under våren 2018!

Våren 2017

Under våren har vi hållit två kulturnätverksträffar, en i Estuna bygdegård, Norrtälje och en i Jakobsbergs gård, Bredäng. På båda träffarna bjöd vi på ”Smaka på program” De finns presenterade under förslag på kulturprogram.

Äldre inlägg

Hösten 2016

Kulturnätverksträff 10 november

Vi träffades  på BR, Franzengatan 6 i Stockholm. Lovisa Birath från förbundet informerade om BRs integrationsprojekt. Därefter diskuterade vi ett förslag till kulturstrategi för distriktet.

Våren 2016

våren 2016 hölls en kulturnätverksträff i Grödinge bygdegård med tema film.

Kulturnätverksträff 2015

Den 3 november 2015 hölls en kulturnätverksträff med nio föreningar i Norrtälje.

Turne 2015

Under våren har flera grupper turnerat i våra bygdegårdar med bland annat föreställningarna Tag det rätta tag Cloetta och Har tåget gått eller… med Friteatern.

Vill du ha tips om föreställningar. Se tidningen Bygdegården och eller kontakta vår kulturansvariga Doris Westerlund. Se under kontakter.

Kulturträff

Den 21 mars 2012 hölls en kulturträff för distriktets bygdegårdsföreningar på Bygdegården Anna Whitlock. På träffen  gavs bland annat möjlighet att se en del av förbundets konst som deponeras i föreningarna. På programmet stod också ”smaka på” av Åsa Berghs föreställning  ”Minnen av Monica Zetterlund”.