Nytt arrangörsstöd 2017

Inför år 2017 har Stockholms läns bygdegårdsdistrikt beviljats 200 000 för arrangörsstöd. Stödet ges i tre år efter redovisning.

Syftet med stödet är att öka kulturutbudet i länets bygdegårdar med teater, sång, musik, författarträffar, film och att man ska våga satsa på det som kanske kostar lite mer och/eller det som kanske inte är helt känt.

Stödet utgår som dels ett grundstöd (om man inte får stöd från ex.Riksteaterns småplatsstöd) samt ett förlustbidrag.

Regler, ansöknings- och redovisnings blanketter hittar du under respektive flik.