Nytt arrangörsstöd 2017

Inför år 2017 har Stockholms läns bygdegårdsdistrikt beviljats 200 000 för arrangörsstöd. Stödet ges i tre år efter redovisning.

Syftet med stödet är att öka kulturutbudet i länets bygdegårdar med teater, sång, musik, författarträffar, film och att man ska våga satsa på det som kanske kostar lite mer och/eller det som kanske inte är helt känt.

Distriktsstyrelsen kommer i början av året anta regler för stödet som troligen kommer att vara dels ett allmänt stöd dels ett förlusttäckningsbidrag.

Regler, ansökningsblanketter mm kommer att publiceras här när de är klara.