Arrangörsstöd 2018

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt har beviljat 200 000 för arrangörsstöd även för 2018.. Stödet ges  även 2019 efter redovisning.

Syftet med stödet är att öka kulturutbudet i länets bygdegårdar med teater, sång, musik, författarträffar, film och att man ska våga satsa på det som kanske kostar lite mer och/eller det som kanske inte är helt känt.

Stödet utgår som dels ett grundstöd (om man inte får stöd från ex.Riksteaterns småplatsstöd) samt ett förlustbidrag.

Regler, ansöknings- och redovisnings blanketter hittar du under respektive flik.