Ansökan om arrangörsstöd

Blankett för ansökan

OBS Ansökan ska ske minst  4 veckor före arrangemanget. Undantag kan ske våren 2017 under introduktion.

Ansökan arrangemangsstöd 170203[9682]

Ansökan kommer också i en digital version.