Redovisning arrangörsstöd

OBS! Redovisning skall ske  senast fyra veckor efter arrangemanget via formuläret ”Redovisning/Rapport för beviljat arrangörsstöd”. Gäller även om arrangemanget går med vinst. Viktigt för redovisningen gentemot Stockholms läns landsting.

Redovisning av arrangörsstöd 20170214