Riksteaterns småplatsstöd

Genom Riksteatern i Stockholms län finns det möjlighet att ansöka om småplatsstöd för teater-  och musikföreställningar. Läs mer här

stockholmslan.riksteatern.se/smaplatsstod