Landsbygdsprogrammet

Det finns stora möjligheter att söka stöd inom landsbygdsprogrammet. Kontakta Länsstyrelsen och/ eller  Leader Stockholmsbygd och lyssna om ert projekt kan få stöd.

Länk till

Länsstyrelsen

LLU/Leadre

Leader Stockholmsbygd