Nyheter

100-årsutställning

Inom kort kommer vi annonsera ut jubileumsaktiviteter i samband med att Sveaborg fyller jämnt i år, men redan nu kan du ta del av vår utställning under cafékvällarna.

Årsmöte

Årsmötet hålls söndagen den 25 februari kl 18:00.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!

Medlemsinfo 2017

Ladda ner

Information våren- sommaren- hösten 2017
Bygdegårdsföreningen Sveaborg i Spannarboda

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för år 2017 är 200 kronor för familj och 100 kronor för enskild medlem.
Du kan dessutom stötta bygdegårdens verksamhet genom frivilligt bidrag, stort eller litet. Alla bidrag är välkomna.
Medlemsavgift och eventuellt frivilligt bidrag inbetalas på bankgiro: 359-0155.
OBS! Glöm inte att skriva samtliga namn på familjemedlemmar samt Din/Er adress vid inbetalningen.

Aktiviteter i bygdegården

Sommarcafé
Vi har beslutat att liksom tidigare år ordna sommarcafé. Vi hoppas på bra väder så att vi kan sitta på uteplatsen. Blir det regn flyttar vi in. I år blir det 6 onsdagar kl 1900-2100 med följande datum: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7 , 26/7 och 2/8

Grillkväll
Den 5 juni. Kolla vår hemsida eller anslagstavla om tid och mer detaljer.

Soppkväll
Är planerad till oktober. Vid detta tillfälle hade vi också tänkt att ha Chokladprovning.
Mer om detta på vår hemsida i början av hösten.

Medlemsdanser
Den närmaste dansen är den 13 maj. Den första dansen för hösten är den
9 september.
Ytterligare medlemsdanser kan komma senare i höst. Datum bestäms senare.
Kolla på vår hemsida.

Film för ungdom under höstlovet.

Hyra av Bygdegården

Vill Du hyra Bygdegården för något evenemang kan Du boka genom att kontakta Inga-Lill eller Göran.

Styrelse 2017

 

Mail-adress: sveaborg@mail.com. Anmäl Ditt intresse för kommande informationsutskick.

 

Spannarboda 12/4 2017

Styrelsen

Årsmöte

Årsmötet hålls söndagen den 5 mars kl 18:30.

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!