Föreningen

slÑkt 118

Bygdegårdsföreningen förvaltar Sveaborg och anordnar året om arrangemang av olika slag, exempelvis sommarcafé, trubadurkvällar, dans och teater.