Bli medlem

Medlemsavgift.

Medlemsavgiften för år 2016 är 200 kronor för familj och 100 kronor för enskild medlem.

Du kan dessutom stötta bygdegårdens verksamhet genom frivilligt bidrag, stort eller litet. Alla bidrag är välkomna.

 

Medlemsavgift och eventuellt frivilligt bidrag inbetalas på bankgiro: 359-0155.

OBS! Glöm inte att skriva samtliga namn på familjemedlemmar samt Din/Er adress vid inbetalningen.