Om bygden

Information kommer.

På nedanstående länk finner du en sida med omfattande information kring byn och dess historia:

https://sites.google.com/site/spannarboda2011/

För mer historia, se sidan ”Historiska kartor”.