Föreningen

Timbonäs-Långnäs Byalag är en ideell förening med drygt 40 medlemmar. Vi ordnar en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar och bygdens folk en attraktiv bygdegård och önskar på så sätt hålla bygden levande.

Bygdegården skall vara en naturlig samlingsplats för bygden och är till för alla som bor och vistas här.