Historik

Tuna Bygdegård invigdes den 21 september 1951. Det var ett viss motstånd från kyrkan och andra församlingar.De fruktade att det skulle bli ett syndens näste.Vid bygdegårdens tillkomst och före TV:s allmänna förekomst fanns ett sug efter god underhållning,som bygdegården tog tiil vara på genom att arrangera teater av högsta klass,med Riksteatern som huvudaktör.Första föreställningen var Vilhelm Mobergs ”Vår ofödde son” 1952 som följdes av två  ibland tre föreställningar de första 10 åren.Här spelade flera av den tidens mest kända skådespelare ,varav man kan nämna Åke Grönberg,Åke Söderholm och Nils Hallberg.Den mest dramatiska föreställningen spelades 1953.Skådespelaren Erik Janze blev akut sjuk,men genomförde sin roll och när ridån gick ner väntade en taxi för transport till sjukhus och blindtarmsoperation i Vimmerby.

Bygdegården fick från starten en stor betydelse för främjandet av kultur och bildningsverksamhet.

Under temat ”Folkligt-festligt i föreningshus som började hösten 1981 ställde Tuna Bygdegård upp.De första 8-10 åren var det underhållning på fredag–eller lördagskvällen.Till de här fredags-och lördagsunderhållningarna kom det ca 200 personer.

Ett syndens näste! Det blev det inte ,De första danserna som anordnades var ”storbandsorkestrar”.Annandag jul och Annandag påsk  var givna datum  för danserna.Varje tillställning krävdes 20-25 funktionärer och nästan hela Tuna socken ställde upp.Danserna gick bra  ock överskottet gick till förbättringar av bygdegården. I mitten av 80-talet tog, av olika orsaker, det roliga slut.

Det här är en del av den verksamhet som förekommit och en del  som fortfarande förekommer i vår fina Bygdegård.

Våra stora underhållning i dag är Cafe-kvällarna vid gärsgårn.

Lite historik över föreningen Tuna Bygdegård