Om bygden

Tuna Bygden.

Tuna är typisk skogs och småbrukarsocken belägen på utlöparna av småländska höglandet.Marken är kuperad och höjer sig på enstaka punkter i norr  till närmare  170 m över havet.Högsta höjden är Långelid ,varifrån man vid lämpligt väder  kan se glimtandet från Långe Erik,fyren på Ölands norra udde.Det finnas flera stora sjöar av vilka de största är Möckeln,Tunasjön,Gallsjön,Hemsjön,Bredsjön och Slissjön.Alla dessa avvattnas av Tunaån.En betecknande terrängbildning är Tuna-åsen,det långa bandet genom Tuna länshärad,som kommer från Frödingegränsen och fortsätter med kortare avbrott ned till Virkvarn i Misterhult socken.Om denna ås berättas sagan om jätten som skulle bära jord men hade en trasig säck.Han skulle ha kommit från Djursdala och var på väg till Öland.Vid Jämserum hade all jorden runnit ut,och endast en sten fanns kvar.Den slängde han ut i Östersjön och så uppstod ”Blå Jungfrun”.  I Tuna finns ett stort antal järnåldersgravar.Det största  gravfältet ligger på Tuna Gårds marker vid Lillerum och har 162 gravar.Vid Vånga By finnas två stora (bronsåldersrösen),kallade Kungsrör och Drottninghögen.Det  finns några större gårdar störst är Tuna Gård som tillhör Hammarskjöldska släkten.Största orten är  Tuna samhälle  med cirka 227 personer.Det finnes flera gamla byar de  äldsta är Vånga,Fjälster och Odensvalehult.

Materialet hämtat ur boken Gods och Gårdar