Nyheter

Kom på Länsstyrelsen i Uppsala läns event – Vision till verkstad!

Vision till verkstad!

Är du företagare på landsbygden och vill utveckla företaget för att skapa nya jobb? Vill du utveckla eller starta upp en dagligvarubutik eller drivmedelsstation? Anlägga en våtmark, utveckla natur- och kulturmiljön längst en vandringsled eller rusta en kulturhistorisk viktig miljö/byggnad?

Det finns möjligheter att få mellan 40 – 100 procent av din insats bekostad genom landsbygdsprogrammet! Under våren genomför Länsstyrelsen i Uppsala län sökverkstäder för både företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringsstöd.

Läs mer på Länsstyrelsen i Uppsala Läns hemsida, se nedan

Träff 1: 19 april – Startträff 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2018/Sidor/Starttraff.aspx

Träff 2: 17 maj –  Sökverkstad 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2018/Sidor/sokverkstad.aspx?keyword=vision

Träff 3: 30 maj – Utbetalningsträff 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/kalender/2018/Sidor/utbetalningsträff.aspx?keyword=vision