Om distriktet

Uppsala bygdegårdsdistrikt

Välkommen till Uppsala bygdegårdsdistrikt. Vi samlar de 81 bygdegårdsföreningar som erbjuder samlingslokaler och  är verksamma i Uppsala län.

Vill du uppleva ett stycke svensk natur utöver det vanliga så tror vi att Du bäst finner den i Mellansverige och speciellt i Uppsala län.

Här blandas i rikliga portioner det mesta av vad Sverige kan erbjuda. Förödande vackra slättbygder, trolska skogsområden och vackra kustlandskap.

Vad gör distriktet

Distriktet leds av en distriktsstyrelse bestående av åtta ledamöter. Vi arbetar helt ideellt. Vår uppgift är att sprida kunskap och information om länets bygdegårdar till allmänheten och politiker samt erbjuda stöd, råd och utbildning till funktionärerna i länets bygdegårdsföreningar.

Vi har en arbets- och ansvarsfördelning inom styrelsen där olika personer ger råd och stöd: Kontakta gärna oss i styrelsen. Kontakta gärna oss i styrelsen.

  • Informationsansvarig kan Du fråga om det mesta
  • Byggansvarig ger råd och stöd i samband med ny, om och tillbyggnad
  • Försäkringsansvarig svarar på frågor om bygdegårdsförsäkringen
  • Kulturansvarig ger råd om kulturturnéer mm

Kommungrupper / utbildning

Vi ordnar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan informationsträffar med representanter för föreningarna i respektive kommuner flera gånger per år och minst en gång om året arrangerar vi en gemensam utbildningsdag.

Information

Vi sänder ut vårt eget informationsblad BR-distriktet fyra gånger om året där vi bl. a berättar om aktuella träffar, samt kommande AU och styrelsesammanträden, aktuella händelser från bygdegårdar, kulturaktiviteter, mm.