Historik

Uppsala bygdegårdsdistrikt bildades 1950.