Distriktsstämma 8 april 2017

Uppsala läns bygdegårdsdistrikts Distriktsstämma avhålles lördag den 8 april klockan 10.00 2017, Plats Hökhuvuds bygdegård, Östhammars kommun. Ombudsanmälan kl. 09.00
VÄLKOMMEN

Hälsning
Lars Ling
Sekreterare/Informationsansvarig
Uppsala läns bygdegårdsdistrikt