Distriktsstämma lördag 14 april 2018

Uppsala läns bygdegårdsdistrikts stämma avhålles

lördag den 14 april klockan 10.00, Plats Enåkers bygdegård, Runhällen, Heby kommun. Ombudsanmälan kl. 09.00

VÄLKOMMEN!