Föreningen

Välinge Bygdegårdsförening bildades 1959 och dess första styrelse bestod av:

Ordförande Paulus Persson, Välingetorp

Vice ordförande Nils Thelin, Utvälinge

Sekreterare Rune Svensson, Välinge

Ledamot Ingrid Brunnström, Bjärbolund

Ledamot Svea Persson, Välingetorp

Ledamot Ruth Svensson, Välingegården

Ledamot Gunnar Bokelund, Tånga

Ledamot Nils Granberg, Välinge.

Kassören valdes utanför styrelsen och den uppgiften hade John Erik Paulsson, Tånga.