Distriktsstämman

Distriktsstämman startade i vanlig ordning med lunch som serverades av bröderna Erold och Ambjörn Westman. En superb palt med lingonsylt och stekt fläsk.

Därefter informerade Carolina Svensson från Bygdegårdarnas försäkringskansli om de olika skadeförebyggande åtgärder som förening-arna bör tänka på och gärna åtgärda eller installera. Ett sort antal av dessa ger rabatter upp till max 30 % på kommande års försäkringsfaktura. Mer information finns under medlemsnyttan eller varför inte  kontakta försäkringskansliet  tel. 0200-22 99 99.

Därefter vidtog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna som leddes av Staffan Yngvesson f d ordförande i Skarvsjöby bygdegårdsförening.

Distriktsstyrelsens ordförande Kerstin Marquardt utdelade silvernål och blommor till Tord Ångström, Fällforsåns bygdegårdsförening för hans långa och mångsidiga engagemang i byn och föreningen.

Utlottning av 1 000-lappen vanns av Bjenbergs bygdegårdsförening.

Som avslutning samlade  Anna Nordvall , förbundsstyrelsen, de närvarande till ett kort grupparbete med frågeställningar om Framtidens bygdegård. Livliga diskussioner inom grupperna och förhoppningsvis fick alla nya infall att använda för att få sina bygdegårdar att blomstra även i framtiden.

Kerstin tackade Staffan för hans mötesledning med blomma och Carolina och Anna erhöll en mittbit Västerbottensost för sin medverkan.

Kommentera