Arrangörsutbildning i Västerbotten

Här kommer chansen att delta i en arrangörsutbildning i två steg med ledning av länsteaterkonsulent Inger Holmberg.
Kom gärna två från föreningarna, så kan man diskutera sinsemellan också.
Mer info se bilagan.
OBS! Sista anmälningsdag är 15 september.
TYVÄRR STÄLLDE VI IN DENNA UTBILDNING, ORSAK FÖR FÅ ANMÄLDA.
Kursinbjudan 24 sept[6667]

Kommentera