Nyheter

Distriktsstämman 2018 i Brattby-Gubböle bygdegård

Ordförande Magnus Danielsson sekreterare Lotta Rydén. I bakgrunden trubadur Kent Hellqvist

Den årliga stämman hölls i Brattby-Gubböle bygdegård i slutet av april. Föreningsombuden  representerade  15 föreningar från distriktet, som totalt har 81 bygdegårdar som medlemmar.

Stämman startade med en god lunch som serverades av ovannämnda bygdegård.

Innan ordinarie stämma inleddes redogjordes för en enkät från Bygdegårdarnas Riksförbund  gällande framtidens bygdegård. Diskussioner ledde till några synpunkter som överlämnas till riksförbundet.

Magnus Danielsson, styrelsemedlem i Norrbottensdistriktet tillika styrelsemedlem i förbundsstyrelsen, höll i klubban under dagen och delgav en hel del information från  Bygdegårdarnas Riksförbund. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar delgavs information från  kulturrådet, bygg-och försäkringsrådet samt ungdomsrådet. Till styrelsen omvaldes Kerstin Marquardt, Kathrina Kristoffersson, Staffan Widestedt och Lena Gunnarsson. Nyval av Viktoria Olsson och Grethel Broman. I styrelsen ingår också Jörgen Granberg, Stig-Erik Dahlberg och Lotta Rydén. Omval av revisorerna Hans-Christer Olsson och Marie Johansson, likaså ersättare Marie Swahn och Torgny Rosendahl. Även valberedningen bestående av Annelie Grahn och Stefan Latvala omvaldes. Representant från Vuxenskolan är Matz Johansson. Bygdegårdarnas Riksförbund silvernål delades ut till Aron Edlund, Aspeå bygdegårdsförening och Per-Johan Gustafsson Boksjöns bygdegårdsförening för deras mångåriga ideella arbete och engagemang i den lokala föreningen. Sekreterare Lotta Rydén tackade Magnus Danielsson hans medverkan, och avslutningsvis avtackades Pär Berglund med blomma och present efter många år i distriktsstyrelsen.

Lotta Rydén, Aron Edlund, Per-Johan Gustafsson, Kathrina Kritoffersson

 

Avtackning av Pär Berglund

Budgetmall för kalkylering

Budgetmall

En ifyllnadsbar excelmall  för kalkylering av intäkter och utgifter i samband med föreställningar med arvoden. Kan ju även användas för andra sammankomster

Tips på teaterföreställningar

 

Hej

Här kommer några tips på nya teaterföreställningar som går att boka under 2018. All information  finns under respektive länk. Kom ihåg småplatsstödet från Riksteatern

Vattnet =  En berättarföreställning efter Torgny Lindgrens novell

Vattnet

Glupahungern= En berättarföreställning av och med Ellenor Lindgren

Glupahungern

Kärleksåtervinning= En sångberättelse

Kärleksåtervinning

Skiljetecken= Tantteatern och Greger Ottosson – en skilsmässa för 6 röster

Skiljetecken

 

Har du mera frågor hör av dig!

Lycka till!

Lotta Rydén

Kulturkatalog 2018/19

Kulturkatalogen dec 2017

Den reviderade kulturkatalogen finns här, nu endast på vår hemsida.
En del nyheter har kommit till.
Vår förhoppning är att ni föreningar har glädje av denna sammanställning av artister som bor och verkar i Västerbotten.
Har ni synpunkter eller nya förslag på artister så hör av er till mig.

Lotta Rydén
Kulturansvarig
lotta.ryden07@gmail.com

Berättarföreställningen Mitt ibland oss

Berättarföreställning Mitt ibland ossBerättarföreställning Mitt ibland oss
Det här är en föreställning där Linda och Kent berättar om ”udda” personer som de mött under sin uppväxt. En föreställning om ger eftertanke. Föreställningen bokas direkt hos Linda eller Kent se bilagan och kostar 3 750 kr + reseersättning efter bidrag av småplatsstödet(Sök hos Riksteatern). Kolla även med ABF om mera bidrag

Arrangörsutbildning i Västerbotten

Här kommer chansen att delta i en arrangörsutbildning i två steg med ledning av länsteaterkonsulent Inger Holmberg.
Kom gärna två från föreningarna, så kan man diskutera sinsemellan också.
Mer info se bilagan.
OBS! Sista anmälningsdag är 15 september.
TYVÄRR STÄLLDE VI IN DENNA UTBILDNING, ORSAK FÖR FÅ ANMÄLDA.
Kursinbjudan 24 sept[6667]

MUSIKERBJUDANDE MED DAG WESTLING

Jag har fått ett erbjudande av Dag Westling att han vill komma till Västerbotten i början av vecka 45.
Han vill ha ca 1 000 kr i reseersättning, boendet ordnar han själv( bor hos släkting i Vindeln).
Dessutom finns ju småplatsstödet hos Riksteatern normalt 50 % = en arvodeskostnad på 2 500 kr.
Norums bygdegård kommer att boka , men han vill ha fler bygdegårdar att spela i.
Se här vad han skriver:

Jag erbjuder mitt soloprogram Folkvisor från Irland & Skottland (och lite Amerika) för bygdegårdarna. Jag spelar vanligtvis med mitt irländska band Quilty och andra tillfälliga samarbetsprojekt ( fn Thousands Are Sailing, emigrantvisor från Sverige).

Jag har genom åren framfört mitt soloprogram hos kulturinstitutioner, musik-& teaterföreningar och liknande på kulturhus, bibliotek, bygdegårdar, festivaler mm i hela Sverige. Jag har också turnérat i regi av Scenkonst Sörmland och Norrlandsoperan.
Jag riktar mig till en lyssnande publik och föredrar om möjligt att uppträda utan mikrofoner och vara nära publik.

Programmets längd. 2 ggr 40 min
Jag tillhandahåller affischer (format A3) gratis i önskat antal
Pris: 5000 kr/faktura , tillkommer resa/logi.

Det vore kul om intresse finns. Jag ser framemot din respons.
mvh
Dag Westling

Adress:
Pudelgränd 38
128 62 SKÖNDAL
SWEDEN
mobile: +46(0)708-602141
quilty.music@telia.com
hemsida: www.dagwestling.se

Hör gärna av er till mig
Lotta Rydén
Konst & kulturansvarig
070-677 34 02
lotta.ryden07@gmail.com

Distriktsstämman

Distriktsstämman startade i vanlig ordning med lunch som serverades av bröderna Erold och Ambjörn Westman. En superb palt med lingonsylt och stekt fläsk.

Därefter informerade Carolina Svensson från Bygdegårdarnas försäkringskansli om de olika skadeförebyggande åtgärder som förening-arna bör tänka på och gärna åtgärda eller installera. Ett sort antal av dessa ger rabatter upp till max 30 % på kommande års försäkringsfaktura. Mer information finns under medlemsnyttan eller varför inte  kontakta försäkringskansliet  tel. 0200-22 99 99.

Därefter vidtog de sedvanliga årsmötesförhandlingarna som leddes av Staffan Yngvesson f d ordförande i Skarvsjöby bygdegårdsförening.

Distriktsstyrelsens ordförande Kerstin Marquardt utdelade silvernål och blommor till Tord Ångström, Fällforsåns bygdegårdsförening för hans långa och mångsidiga engagemang i byn och föreningen.

Utlottning av 1 000-lappen vanns av Bjenbergs bygdegårdsförening.

Som avslutning samlade  Anna Nordvall , förbundsstyrelsen, de närvarande till ett kort grupparbete med frågeställningar om Framtidens bygdegård. Livliga diskussioner inom grupperna och förhoppningsvis fick alla nya infall att använda för att få sina bygdegårdar att blomstra även i framtiden.

Kerstin tackade Staffan för hans mötesledning med blomma och Carolina och Anna erhöll en mittbit Västerbottensost för sin medverkan.

Distriktsstämma 2017 2 april i Skarvsjöby

Kallelse inklusive handlingar kommer per post senast 14 dagar innan stämman. Så planera in den i din kalender. Kom ihåg att besluta på ert årsmöte vilka som ska komma till stämman.

Välkommen till Skarvsjöby!