Kulturstrategi

Kulturstrategi för Västerbottens bygdegårdsdistrikt

 

Kulturstrategi för 2015 – 2017

 

Att få fram en Kulturplan kan ge resultat, det kan inspirera bygdegårdsföreningar till att våga satsa på olika typer av föreställningar. Att Västerbottens bygdegårdsdistrikt tillsammans med föreningarna kan arbeta för att våra bygdegårdar ska vara den naturliga samlingsplatsen för kulturaktiviteter.

 

 

BAKGRUND

Västerbottens bygdegårdsdistrikt är regional organisation för de föreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund (BR), som driver samlingslokaler i Västerbottens län.

 

Distriktet har tidigare sökt Kulturprojektmedel från BR och därmed kunnat erbjuda subventionerade teaterföreställningar. Distriktet har också tagit fram en kulturkatalog, med artister som är amatörer eller semiprofessionella. Den har reviderats vartannat år. Representanter från distriktet har deltagit i Scenkonstdagarna som arrangeras av Riksteatern.

 

En Kulturplan har upparbetats av Bygdegårdsdistriktet för att ge struktur på kulturverksamheten i distriktet samt för att sätta upp mål för området.

 

NULÄGESANALYS

Västerbottens län består av femton kommuner; Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele (anslutna föreningar finns i 9 kommuner och saknas i 6 kommuner).

Västerbottens bygdegårdsdistrikt har idag 83 bygdegårdsföreningar, varav 39 föreningar har utsett en kulturansvarig.

Alla föreningar bedriver någon form av kulturverksamhet. Några få föreningar söker och får del av småplatsstödet via Riksteatern varje år. Ett samarbete mellan föreningarna och distriktet sker kontinuerligt via post, mail och hemsida, men den fysiska kontakten sker med ett fåtal föreningar.

 

32 föreningar har nyttjat förmånen att gratis låna konst till bygdegården.

 

Ett planerat möte med teaterföreningarna i Västerbottens län inställdes.

Samarbeten och arrangemang med de regionala institutionerna Riksteatern Västerbotten och Västerbottensteatern har skett, men det finns ingen upparbetad samarbetsstruktur. På regional nivå finns även Film i Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Norrlands Operan, Dans i Västerbotten, Västerbottens läns hemslöjdsförening samt Konstfrämjandet.

 

SYFTE

Att utveckla kulturverksamheten i bygdegårdsföreningarna.

 

 

MÅL                                                                                                                      

 

 • alla föreningar ska ha en Kulturansvarig,

 

  • bjuda in teaterföreningar till kommunträffar,

 

 • bjuda in teaterkonsulenter till distriktsstämman,                    

 

  • genomföra en enkät bland föreningarna om kulturverksamhet och lokalt stöd,

 

 • förbättra samarbetet med teaterföreningarna,

 

  • tipsa föreningarna om möjligheten till kostnadsfri hemsida via förbundet. Arrangemang som presenteras på en sådan hemsida kommer per automatik på både distriktets och BR: s hemsida,

 

 • informera föreningarna om möjligheten att få gratis konst deponerad.
 • stimulera föreningarna till en utökad kultursatsning,
 • tillhandahålla budgetmall för enkel ekonomisk kalkylering,
 • öka marknadsföringen för bygdegårdarna genom att inspirera föreningarna att lyfta fram i media vad de arrangerar.

 

 

METOD

 • kontakta samtliga föreningar som saknar kulturansvarig,
 • samarbeta med teaterkonsulenter/teaterföreningar,
 • genomföra en enkät om verksamhet och verksamhetsstöd till föreningarna,
 • samordna läsprojektet – Det är väl ingen konst att läsa,
 • uppvakta BR för ett återupptagande av kulturstöd.
 • Utbildning Hänga konst.
 • revidera och uppdatera kulturkatalogen ojämna år, finns endast digitalt på vår hemsida efter 2017

 

TIDSPLAN

 • sommaren 2014 – kulturplanen bereds och diskuteras av distriktsstyrelsen
 • kulturplanen bifogas kallelsen till distriktsstämman, diskuteras och antas på distriktsstämman 2015
 • kulturplanen gäller under perioden 2015–2017 och revideras under perioden efter behov

MEDVERKANDE/SAMARBETSPARTNERS

I arbetet med Kulturplan för Västerbottens bygdegårdsdistrikt deltar distriktsstyrelsen och distriktets medlemsföreningar.

 

UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Kulturplanen har kontinuerlig uppföljning av distriktsstyrelsen och utvärderas inför varje distriktsstämma.