Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Distriksstämma 2012

hölls den  den  1 april.  Se referat under fliken ”Rapport från stämman 2012.”