Distriktsstämma 2015

Distriktsstämman hölls i april i Sörmjöle bygdegård Här några bilder.

stämma 2015

Ett 30-tal ombud är samlade i Sörmjöle bygdegård

stämma 2015 2

påverkanstorg

I en paus fick alla ombud möjlighet att komma med förslag på verksamhet i distriktet, idéer till utbildning mm. Man fylld också på med event till kulturkatalogen  som distriktet förmedlar.

stämma 2015 Lotta Ryden

Lotta Rydén. kulturansvarig i distriktet, informerade om utbud av scenkonst av olika slag.

Stämma 2015 stämmor ordf och repr riksteatern

Riksteaterns representant informerade. Här ses också Anna Granberg som ledde stämmoförhandlingarna.

Barnteater Sörmjöle 2015

När stämman pågick på ovanvåningen bjöds det samtidigt in till barnteater i våningen under. Plupp var på besök.