Nyheter

Distriktsstämma i Västernorrland

Distriktsstämman är i år i Ängoms bygdegård i Njurunda Sundsvalls kommun.

Stämman är den 22 april och börjar klockan 13.00

Lunch för ombuden är klockan 12.00

Välkommen

Informativ distriktsstämma

Distriktet höll sin stämma den 14 april i Stensödens bygdegård. Vi fick en trevlig presentation av bygdegården som bl. a. har en kooperativ förskola i bygdegården. Det bjöds på ett trevligt kulturprogram.

De närvarande föreningarna fick sig mycket information till livs. Lars-Håkan Spjuth informerade om den ungdomssatsning som varit med Den rullande bygdegården, en uppföljning ska nu ske. Sten Westerlund, byggansvarig, informerade om två nya PM som tagits fram, dels om att skapa reparationsfonder dels om stöd för upphandling i samband med byggnation. Lars Håkan, som också är försäkringsansvarig demonstrerade vattenlås och framhöll vikten av att alla föreningar installerar dessa. Ger rabatt på försäkringen. Wiviann Olsson från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om olika möjligheter till samverkan och också om den amatörteaterfestival som ska hållas i ö-vik den 11-13 oktober. Förbundssekreterare Monica Eriksson medverkade. Hon talade bl.a. om vikten av samverkan med kommunen. Monica informerade också om möjligheten att utan kostnad skaffa hemsida via förbundet, om elavtal med Nordic green energy och om höstens kulturvecka.

Lars-Håkan Spjuth omvaldes till distriktsordförande. Styrelsen i sin helhet hittar dunder styrelsen.

Bildtext:  Allan Åberg och Lars Lundgren underhöll med ett trevligt visprogram kan rekommenderas till alla föreningar.

Välkommen till vår nya hemsida

Nu har vi tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund flyttat över till en ny hemsideplattform. Här kommer ni bl.a. att kunna hitta kontaktuppgifter samt information om vad som händer i distriktet. Särskilt spännande är listan över aktuella evenemang som du ser till höger. Där visas dels distriktets evenemang men också evenemang från bygdegårdar i vårt distrikt. Spara gärna denna sida som en favorit och titta in då och då. Lämna också gärna en kommentar och säg vad tycker om vår nya sida.

Hjärtligt välkommen!

Välkommen till vår nya hemsida

Nu har vi öppnat upp en hemsida genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Här kommer ni att hitta information om bl.a. bygden, hur man bokar och vilka evenemang vi har på gång. Spara gärna denna sida som en favorit och titta in då och då. Lämna också gärna en kommentar och säg vad tycker om vår nya sida.

Hjärtligt välkommen!

1 januari, 2012

Kategori: Nyheter