Historik

Västernorrland  tillhör en av BR:s yngsta distrikt. Distriket bildades 1984.