Historik

Västernorrlands bygdegårdsdistrikt bildades 1984. 21 föreningar fanns då registrerade i distriktet. Distriktets första ordförande var Nils Högstedt, Tynderö.