Distriktsstämma

INBJUDAN TILL DISTRIKTSSTÄMMA

Söndagen den 17 april 2016 kl:12.00
är distriktsstämman i Allgården Köpmanholmen i samarbete
med studieförbundet Vuxenskolan
Bygdegården ligger i Örnsköldsviks kommun.

Årsmötesförhandlingar samt underhållning
Distriktet bjuder ombud samt övriga intresserade på lunch vid
ankomst från kl 11.00 (Anmäl specialkost)
Riksförbundets ansvarige för landsbygdsprogrammet Benny
Jansson samt Ritha Jonsson från länsstyrelsen informerar om
möjligheterna till bidrag för er bygdegård!!
Obs! Inbjudan ska lämnas till de valda ombuden
Årsmöteshandlingarna finns i stämmolokalen.

Anmälan om deltagande senast måndag 7 april till:
Rakel Spjuth via mail: rakelspjuth@hotmail.com eller mobil:
070- 208 40 00

VÄL MÖTT I ALLGÅRDEN KÖPMANHOLMEN
Bygdegårdarnas Riksförbund Distrikt Västernorrland

Hämta: Distriktsinbjudan till stämma 2016