Välkommen

Välkomna till Västmanlands  Bygdegårdsdistrikts nya hemsida där vi ska försöka visa vad som händer och sker i våra bygdegårdar runt om i länet.

Nyheter

 • Förbundsstämman 1-3 juni 2018

  Publicerat:

  En kort rapport  från stämman, som hölls på Marholmen nära Norrtälje: Rapport från Bygdegårdarnas förbundsstämma 2018 . Värd för stämman var Stockholms bygdegårdsdistrikt. Lördagens festkväll var iscensatt på Lännagården (bilden) söder om Norrtälje. Några bilder hittar du under fliken Bilder.

 • Rapport från distriktsstämman 2018

  Publicerat:

  En rapport från distriktsstämman i Himmeta: Från distriktsstämman 2018   . På bilden, från styrelsemötet den 29 maj, är flertalet i styrelsen med. Se fler bilder/text från stämman under fliken Välkommen –> Bilder/Distriktsstämma. Fr v Kennet, Josefin, Emma, Ulrika, Alf, Göran, Barbro och Anders.

 • Stämman – mötesordförande

  Publicerat:

  Nu är det klart vem som blir mötesordförande vid stämman i Himmeta den 14 april. Det blir den nya kultur- och fritidschefen i Köpings kommun, Daniel Holmvin. Stämman gästas också av Kenneth Nilshem som är ledamot i förbundsstyrelsen. Kenneth kommer att leda workshopen efter lunch om bygdegårdsrörelsens utvecklingsarbete.

 • Distriktsstämma 2018

  Publicerat:

  Årets distriktsstämma hålls i Himmeta Bygdegård lördagen den 14 april med början kl. 9.30. Alla bygdegårdsföreningar kan delta med två ombud. Anmälan senast den 27 mars till vastmanland@bygdegardarna.se . Var med och framför era önskemål om vad som kan förbättras för bygdegårdarna i Västmanland. Se hela programmet: Distriktsstämma inbjudan 2018 .

 • Munktorps Sockengille har fått utmärkelse

  Publicerat:

  Vi gratulerar Sockengillet till ett fint pris! Munktorps Sockengille har utsetts till Årets Lokala Utvecklingsgrupp ”för sin omfattande, mångsidiga och idérika verksamhet som gjort hela socknen attraktiv för både boende och besökare”. Prissumman är 10 000 kr och det är Hela Sverige ska leva/ Västmanlands Länsbygderåd som gjort utnämningen.                         Tallåsgården