Välkommen

Välkomna till Västmanlands  Bygdegårdsdistrikts nya hemsida där vi ska försöka visa vad som händer och sker i våra bygdegårdar runt om i länet.

Nyheter

 • Distriktsstämma lördagen den 22 april 2017

  Publicerat:

  Stämman äger rum i Lillhärads bygdegård. Se vidare: Distriktsstämma 2017  . Anders Karlsson från förbundsstyrelsen medverkar. Senaste dag för anmälan av ombud är 15 april.

 • Gör din röst hörd om landsbygden!

  Publicerat:

  Landsbygden utarmas från norr till söder och regeringen har nu lagt sitt betänkande om en politik för landsbygden som nu ska remissas på olika sätt. 75 förslag som ska stärka landsbygden säger man men tror vi på det? Var med och påverka detta förslag genom att komma till Lillhärads bygdegård norr om Västerås den 11 […]

 • Tematräff om uthyrning den 17 nov

  Publicerat:

  Tematräffen, som hölls i Dingtuna bygdegård, rönte stort intresse med 35 deltagare och 13 föreningar representerade. Se notis under fliken Lokala träffar.

 • Kulturträff med föreningarna

  Publicerat:

  Distriktsstyrelsen har en uppgift att medverka i arbetet med att på olika sätt stötta föreningarna så att vi får ett rikt utbud av aktiviteter/evenemang att erbjuda allmänheten. Med det syftet bjuder distriktsstyrelsen in några från varje förening till en kulturträff den 20 september i Karbenning. Där kommer bl.a. riksförbundets kulturansvarige Stefan Löfgren att medverka. Denna vecka pågår […]

 • Lokala erfarenhetsträffar

  Publicerat:

  Under hösten planeras två träffar där föreningarna kan utbyta erfarenheter med andra inom distriktet. Träffarna inleds med en frågerunda så att kvällen kan disponeras på ett nyttigt sätt. Mötesplatser blir den 26 okt i Tärna kl. 18.00 och den 27 okt i Munktorp kl. 18.00. Några personer från distriktsstyrelsen deltar. Inbjudan bygdegårdsträffar 2016 . Anna Öhman som är ungdomskonsulent […]