Välkommen

Välkomna till Västmanlands  Bygdegårdsdistrikts nya hemsida där vi ska försöka visa vad som händer och sker i våra bygdegårdar runt om i länet.

Nyheter

 • Tematräff om uthyrning den 17 nov

  Publicerat:

  Tematräffen, som hölls i Dingtuna bygdegård, rönte stort intresse med 35 deltagare och 13 föreningar representerade. Se notis under fliken Lokala träffar.

 • Kulturträff med föreningarna

  Publicerat:

  Distriktsstyrelsen har en uppgift att medverka i arbetet med att på olika sätt stötta föreningarna så att vi får ett rikt utbud av aktiviteter/evenemang att erbjuda allmänheten. Med det syftet bjuder distriktsstyrelsen in några från varje förening till en kulturträff den 20 september i Karbenning. Där kommer bl.a. riksförbundets kulturansvarige Stefan Löfgren att medverka. Denna vecka pågår […]

 • Lokala erfarenhetsträffar

  Publicerat:

  Under hösten planeras två träffar där föreningarna kan utbyta erfarenheter med andra inom distriktet. Träffarna inleds med en frågerunda så att kvällen kan disponeras på ett nyttigt sätt. Mötesplatser blir den 26 okt i Tärna kl. 18.00 och den 27 okt i Munktorp kl. 18.00. Några personer från distriktsstyrelsen deltar. Inbjudan bygdegårdsträffar 2016 . Anna Öhman som är ungdomskonsulent […]

 • Grattis Ransta Nästa bygdegårdsförening!

  Publicerat:

  Ransta Nästa bygdegårdsförening fick i samband med invigning av årets förbundsstämma med Bygdegårdarnas Riksförbund i Hudiksvall, ta emot den hedrande utmärkelsen Årets bygdegårdsförening 2016. Motivering: ”Ransta Nästa bygdegårdsförening verkar för hela bygden och dess utveckling. Oavsett om det handlar om att få till stånd bredband via fiber eller förbättra posthanteringen på orten är föreningen en […]

 • Rapport från våra ombud vid riksstämman

  Publicerat:

  Från Västmanlands bygdegårdsdistrikt deltog tre ombud, på bilden från vänster Monica Stolpe-Nordin, Josefin Eriksson och Anders Westin. En rapport återfinns här: Rapport från förbundsstämman i Hudiksvall .