Välkommen

Välkomna till Västmanlands  Bygdegårdsdistrikts nya hemsida där vi ska försöka visa vad som händer och sker i våra bygdegårdar runt om i länet.

Nyheter

 • Rapport från förbundsstämman den 2 – 4 juni

  Publicerat:

  Stämman hölls i Trollhättan och från Västmanland deltog som ombud Anders Westin, Ransta, och Alf Olsson, Dingtuna. Även vår ordförande Josefin Eriksson deltog, fast på ”andra sidan”, nämligen i arrangörsgruppen. Västra Bygdegårdsdistriktet stod för värdskapet. Anders och Alf har skrivit en liten rapport med deras intryck: Rapport från förbundsstämman 2017 . Ett bildcollage finns under fliken Bilder.  

 • Distriktsstämma lördagen den 22 april 2017

  Publicerat:

  Stämman äger rum i Lillhärads bygdegård. Se vidare: Distriktsstämma 2017  . Anders Karlsson från förbundsstyrelsen medverkar. Senaste dag för anmälan av ombud är 15 april.

 • Gör din röst hörd om landsbygden!

  Publicerat:

  Landsbygden utarmas från norr till söder och regeringen har nu lagt sitt betänkande om en politik för landsbygden som nu ska remissas på olika sätt. 75 förslag som ska stärka landsbygden säger man men tror vi på det? Var med och påverka detta förslag genom att komma till Lillhärads bygdegård norr om Västerås den 11 […]

 • Tematräff om uthyrning den 17 nov

  Publicerat:

  Tematräffen, som hölls i Dingtuna bygdegård, rönte stort intresse med 35 deltagare och 13 föreningar representerade. Se notis under fliken Lokala träffar.

 • Kulturträff med föreningarna

  Publicerat:

  Distriktsstyrelsen har en uppgift att medverka i arbetet med att på olika sätt stötta föreningarna så att vi får ett rikt utbud av aktiviteter/evenemang att erbjuda allmänheten. Med det syftet bjuder distriktsstyrelsen in några från varje förening till en kulturträff den 20 september i Karbenning. Där kommer bl.a. riksförbundets kulturansvarige Stefan Löfgren att medverka. Denna vecka pågår […]