Välkommen

Välkomna till Västmanlands  Bygdegårdsdistrikts nya hemsida där vi ska försöka visa vad som händer och sker i våra bygdegårdar runt om i länet.

Nyheter

 • Ombud till förbundsstämman i Hudiksvall

  Publicerat:

  Vid möte den 14 april beslöt distriktsstyrelsen utse följande ombud till riksstämman: Josefin Eriksson, Monica Stolpe-Nordin och Anders Westin (enligt delegationsbeslut från distriktsstämman). Enligt reglerna har distriktet rätt att utse tre ombud. Stämman äger rum den 4-5 juni. Josefin Eriksson deltar utan kostnad tack vare subvention från förbundet för dem som är under 30 år.  

 • Rasta Nästa Bygdegårdsförening!

  Publicerat:

  Till Årets bygdegårdsförening i Sverige år 2016 har Ransta Nästa bygdegårdsförening i Västmanlands bygdegårdsdistrikt utsetts. De utsågs  med följande motivering: Ransta Nästa bygdegårdsförening verkar för hela bygden och dess utveckling. Oavsett om det handlar om att få till stånd bredband via fiber eller förbättra posthanteringen på orten är föreningen en viktig kraft ─ och den moderna bygdegården […]

 • SAMSUNG CSC

  Distriktsstämma 2016

  Publicerat:

  Distriktsstämman i Ransta blev en höjdpunkt som avslutning på verksamhetsåret och starten av ett nytt år. Se under fliken Distriktsstämma.

 • Vuxenskolans årsstämma

  Publicerat:

  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) genomförde idag (2/4) årsstämman i Köping. Vårt bygdegårdsdistrikt, som är medlem,  deltog med två ombud. Vuxenskolans folkbildningspris, som enligt reglerna ”tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksamt” gavs i år till Marianne Fredriksson […]

 • Barkarö bygdegårdsförening bjuder flyktingar

  Publicerat:

  Lyssna på inslaget från P4 Västmanland och hör hur Barkaröborna ordnar för flyktingar som bor på Mälarcampingen: http://t.sr.se/1TlhLXM  . Intervjun är drygt 4 min lång.