Tematräff om uthyrning den 17 nov

Tematräffen, som hölls i Dingtuna bygdegård, rönte stort intresse med 35 deltagare och 13 föreningar representerade. Se notis under fliken Lokala träffar.

Kommentera