Distriktsstämma lördagen den 22 april 2017

Stämman äger rum i Lillhärads bygdegård. Se vidare: Distriktsstämma 2017 . Anders Karlsson från förbundsstyrelsen medverkar. Senaste dag för anmälan av ombud är 15 april.

Kommentera