Nyheter

Rapport från distriktsstämman 2018

En rapport från distriktsstämman i Himmeta: Från distriktsstämman 2018  . På bilden, från styrelsemötet den 29 maj, är flertalet i styrelsen med. Se fler bilder/text från stämman under fliken Välkommen –> Bilder/Distriktsstämma.

Fr v Kennet, Josefin, Emma, Ulrika, Alf, Göran, Barbro och Anders.

Stämman – mötesordförande

Nu är det klart vem som blir mötesordförande vid stämman i Himmeta den 14 april. Det blir den nya kultur- och fritidschefen i Köpings kommun, Daniel Holmvin. Stämman gästas också av Kenneth Nilshem som är ledamot i förbundsstyrelsen. Kenneth kommer att leda workshopen efter lunch om bygdegårdsrörelsens utvecklingsarbete.

Distriktsstämma 2018

Årets distriktsstämma hålls i Himmeta Bygdegård lördagen den 14 april med början kl. 9.30. Alla bygdegårdsföreningar kan delta med två ombud. Anmälan senast den 27 mars till vastmanland@bygdegardarna.se . Var med och framför era önskemål om vad som kan förbättras för bygdegårdarna i Västmanland. Se hela programmet: Distriktsstämma inbjudan 2018 .

Rapport från förbundsstämman den 2 – 4 juni

Stämman hölls i Trollhättan och från Västmanland deltog som ombud Anders Westin, Ransta, och Alf Olsson, Dingtuna. Även vår ordförande Josefin Eriksson deltog, fast på ”andra sidan”, nämligen i arrangörsgruppen. Västra Bygdegårdsdistriktet stod för värdskapet. Anders och Alf har skrivit en liten rapport med deras intryck: Rapport från förbundsstämman 2017 . Ett bildcollage finns under fliken Bilder.

 

Vuxenskolans årsstämma

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) genomförde idag (2/4) årsstämman i Köping. Vårt bygdegårdsdistrikt, som är medlem,  deltog med två ombud. Vuxenskolans folkbildningspris, som enligt reglerna ”tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksamt” gavs i år till Marianne Fredriksson i Barkarö Bygdegårdsförening.  Marianne har varit drivande i de insatser som bygdegården och Barkaröborna utför för de flyktingar som är förlagda vid Johannisberg.

Fr. v. Camilla Bohm-Coleman (SV), Erik Ödmansson (ordf) och Marianne Fredriksson

Fr. v. Camilla Bohm-Coleman (SV), Erik Ödmansson (ordf) och Marianne Fredriksson

Vid stämman berättade verksamhetsutvecklare Lena Olofsson bl.a. om den verksamhet och det samarbete Vuxenskolan har med SPF (Seniorerna). Linnea Landstedt leder ett projekt, Rebel Girls, med syfte att engagera flickor i replokaler och på musikscener.

Linnea Landstedt berättar om Vuxenskolans musikprojekt

Linnea Landstedt berättar om Vuxenskolans musikprojekt

 

Riksstämman 2015

Vid stämman den 30 maj i Lundsbrunn i Västergötland representerades vårt läns bygdegårdar av Margita Törnström och Mikael Palmqvist. I ett uttalande från stämman uppmanades kulturministern att höja det investeringsstöd till samlingslokaler som förmedlas av Boverket. I sitt inledningstal tal framhöll ordföranden i riksförbundet, Ola Johansson, att bygdegårdarna har en stor roll i integrationen genom att samla människor med olika bakgrund under bygdegårdarnas tak.

Riksstämman 2015 (2) (600x427)

Fr. v.: Ola Johansson, Margita Törnström och Mikael Palmqvist.

Distriktsstämman i Tortuna valde Josefin Eriksson till ny ordförande

Västmanlands Bygdegårdsdistrikts stämma hölls i Tortuna Bygdegård den 19 april 2015. Till ny ordförande för distriktet valdes Josefin Eriksson, Tärna Bygdegård, Sala. Hon efterträder mångårige ordföranden Per-Olof Graaf Sala. Innan stämmoförhandlingarna inleddes, presenterade Ragnar Larsson, Tortuna Bygdegårds verksamhet. Per- Olof Graaf presenterade sedan dagens program och berättade att det nu finns 36 bygdegårdar i Västmanland som är medlemmar. Närmast på agendan stod Silvernålen, en utmärkelse för förtjänstfullt arbete inom bygdegårdsrörelsen. Dessa tilldelades mångårige sekreteraren Irene Sandberg, Västerås, och Göran Wallin, Ransta Nästa Bygdegård. Kenneth Nilshem talade om Landsbygdsutveckling i Sverige och Lars Kallsäby berättade om Nya Leader-projektet som ligger i startgroparna. Sedan vidtog stämmoförhandlingarna efter fika och lokal underhållning. Förutom ordföranden Josefine Eriksson, Tärna, blev det flera nyval som ordinarie ledamöter: Per-Åke Cedervång, Ransta Nästa bgf, Kenneth Erixon, Alf Olsson, Dingtuna bgf, Indi Persson, Västerås, Per Rostad, Margita Törnström, Möklinta bgf, och Anders Westin, Ransta Nästa bgf. Därefter följde avtackningar, för att sedan avslutas med att Erik Söderberg berättade om Agenda 21.