Nyheter

Rapport från förbundsstämman den 2 – 4 juni

Stämman hölls i Trollhättan och från Västmanland deltog som ombud Anders Westin, Ransta, och Alf Olsson, Dingtuna. Även vår ordförande Josefin Eriksson deltog, fast på ”andra sidan”, nämligen i arrangörsgruppen. Västra Bygdegårdsdistriktet stod för värdskapet. Anders och Alf har skrivit en liten rapport med deras intryck: Rapport från förbundsstämman 2017 . Ett bildcollage finns under fliken Bilder.

 

Gör din röst hörd om landsbygden!

Landsbygden utarmas från norr till söder och regeringen har nu lagt sitt betänkande om en politik för landsbygden som nu ska remissas på olika sätt. 75 förslag som ska stärka landsbygden säger man men tror vi på det? Var med och påverka detta förslag genom att komma till Lillhärads bygdegård norr om Västerås den 11 mars kl 10-13. SV tillsammans med Bygdegårdsdistriktet bjuder in alla organisationer, företag och privatpersoner som vill vara med och diskutera förslaget som vi sedan kommer att delge landsbygdskommittén.
Vi bjuder på sopplunch under dagen.
För information kontakta Monica Stolpe-Nordin 010-410 12 80

Varmt välkomna!

Tematräff om uthyrning den 17 nov

Tematräffen, som hölls i Dingtuna bygdegård, rönte stort intresse med 35 deltagare och 13 föreningar representerade. Se notis under fliken Lokala träffar.

Kulturträff med föreningarna

Distriktsstyrelsen har en uppgift att medverka i arbetet med att på olika sätt stötta föreningarna så att vi får ett rikt utbud av aktiviteter/evenemang att erbjuda allmänheten. Med det syftet bjuder distriktsstyrelsen in några från varje förening till en kulturträff den 20 september i Karbenning. Där kommer bl.a. riksförbundets kulturansvarige Stefan Löfgren att medverka. Denna vecka pågår konstutställningen ”Konst för alla” i Karbenning, så det blir tillfälle för deltagarna att bese utställningen.  Inbjudan till kultur 20 sept .

Lokala erfarenhetsträffar

Under hösten planeras två träffar där föreningarna kan utbyta erfarenheter med andra inom distriktet. Träffarna inleds med en frågerunda så att kvällen kan disponeras på ett nyttigt sätt. Mötesplatser blir den 26 okt i Tärna kl. 18.00 och den 27 okt i Munktorp kl. 18.00. Några personer från distriktsstyrelsen deltar.

Inbjudan bygdegårdsträffar 2016 .

Anna Öhman som är ungdomskonsulent vid riksförbundet och som kommer att delta i träffarna har utformat bif. information:

Rullande bygdegården .

Senare planeras en kväll för föreningarna med temat ”Vad gäller vid uthyrning av bygdegården?” Den blir den 17 nov. Plats är ännu inte bestämd. Bl.a. kommer det att bli information om säkerhetsfrågor.

 

Grattis Ransta Nästa bygdegårdsförening!

Ransta Nästa bygdegårdsförening fick i samband med invigning av årets förbundsstämma med Bygdegårdarnas Riksförbund i Hudiksvall, ta emot den hedrande utmärkelsen Årets bygdegårdsförening 2016.
Motivering:
”Ransta Nästa bygdegårdsförening verkar för hela bygden och dess utveckling. Oavsett om det handlar om att få till stånd bredband via fiber eller förbättra posthanteringen på orten är föreningen en viktig kraft ─ och den moderna bygdegården ett självklart nav”.

Styrelsen och övriga föreningar i Västmanland gratulerar!